Faculty

B. Sc. Nursing Faculty

Dr. Shakuntala Nagraj

Principal

Dr. Brindhalaxmi M.

Vice - Principal

Mr. Anand Helargi

Asso. Prof

Mr. Sagar Bhimrao Bhosale

Asst. Prof.

Mr. Kashinath Sajjan

Asst. Prof

Mr. Dhanraj Prakash Kharat

Asst. Prof.

Ms. Pallavi Pandharinath Harkulkar

Lecturer

Mr. Ashwini Avinash Shinde

Nursing Tutor

Mr. Shreemant Kharat

Nursing Tutor

Ms. Deepika Vengurlekar

Nursing Tutor

Ms. Supriya Mamji

Nursing Tutor

Ms. Anuja Sorate

Nursing Tutor

Mr. Saiprasad Waghmare

Nursing Tutor

G. N. M. Nursing Faculty

Mr. Avinash Tanaji Shinde

Nursing Tutor

Akash Gochade

Nursing Tutor

Mrs. Sunanda Yegamar

Nursing Tutor

Rohan Suryagandha

Nursing Tutor

Dipika Gosavi

Nursing Tutor

Rohini Sawant

Nursing Tutor

Dipali Bele

Nursing Tutor

Ms. Shrushti Kanji

Nursing Tutor

Snehal Satpute

Nursing Tutor

Ms. Suvarna Gaikwad

Nursing Tutor

Lakhan Chavan

Nursing Tutor

A. N. M. Nursing Faculty

Mrs. Yogita Navale

Nursing Tutor

Ms. Pratiksha Balaji Sutar

Nursing Tutor

Ms. Mithali Paradkar

Nursing Tutor

Pallavi Kadam

Nursing Tutor

Ruchika Chandvale

Nursing Tutor